Vilkår for Brug

Betingelser for brug

LÆS VENLIGST FØLGENDE OMHYGGELIGT INDEN DU TAGER ADGANG TIL OG/ELLER ANVENDER NOGEN DEL AF HJEMMESIDEN.
Velkommen til www.top10bedstedatingsider.dk (sammen med dens underdomæner, indhold og mærker kaldet “Hjemmesiden”). Læs venligst følgende Vilkår for brug omhyggeligt inden du anvender Hjemmesiden, så du er opmærksom på dine juridiske rettigheder og forpligtelser i forhold til Natural Intelligence Ltd. ("NI”, "vi", "vores" or "os"). Ved at tage adgang til eller anvende Hjemmesiden anerkender, og accepterer du udtrykkeligt, at du indgår en juridisk bindende aftale med os, og at du har forstået, og accepterer at overholde, være juridisk bundet af disse Betingelser for brug sammen med Fortrolighedspolitikken, som kan ses ved at klikke her ("Betingelserne"). Du frasiger dig derfor enhver gældende rettighed til at anmode om en original (ikke-elektronisk) underskrift eller levering eller tilbageholdelse af ikke-elektroniske optegnelser, i den udstrækning dette ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Tag venligst ikke adgang til Hjemmesiden hvis du ikke accepterer at være bundet af disse Vilkår.

 1. Ændringer. Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at ændre disse Vilkår til enhver tid. En sådan ændring vil træde i kraft ti (10) dage efter, at de reviderede Vilkår på Hjemmesiden, og din fortsatte brug af Hjemmesiden herefter, betyder, at du accepterer disse ændringer.
 2. Evne til at acceptere Vilkår. Hjemmesiden er for kun beregnet for individer, som er seksten (16) år eller ældre. Hvis du er under 16, så anvend eller besøg venligst ikke Hjemmesiden.
 3. Adgang til Hjemmesiden. I den periode hvor disse Betingelser er i kraft, giver vi dig hermed tilladelse til at besøge og anvende Hjemmesiden, under forudsætning af at du overholder disse Betingelser samt gældende lovgivning.
 4. Restriktioner. Du må ikke: (i) kopiere, distribuere eller modificere nogen del af Hjemmesiden uden vores forudgående skriftlige godkendelse; (ii) anvende, modificere, udvikle afledte varianter af, overføre (ved salg, gensalg, licens, underlicens, download eller på anden vis), reproducere, distribuere, fremvise eller offentliggøre Indhold (defineret nedenfor), med undtagelse som udtrykkeligt autoriseret heri; (iii) forstyrre netværk og servere forbundet med Hjemmesiden; (iv) anvende eller lancere nogen form for automatiseret system (inklusiv uden begrænsning “robots” og “spiders”) til at få adgang til Hjemmesiden; og/eller (v) omgå, desaktivere, eller på anden vis forstyrre, sikkerhedsrelaterede funktioner på Hjemmesiden, og funktioner som forhindrer eller forebygger brug eller kopiering af noget Indhold, eller som håndhæver begrænsninger i brugen af Hjemmesiden.
 5. Intellektuelle ejendomsrettigheder
  1. Indhold og Mærker. (i) Indholdet på Hjemmesiden, inklusiv uden begrænsning teksten, dokumenter, artikler, brochurer, beskrivelser, produkter, software, grafik, fotos, lyde, videoer, interaktive funktioner og serviceydelser (samlet “Materialerne”), (ii) og Brugerindlæg, som defineret nedenfor (sammen med Materialerne kaldet “Indholdet”), og (iii) varemærkerne, servicemærker og logoer indeholdt deri (“Mærker”) tilhører NI og/eller dennes licenshavere, og er beskyttes af gældende lovgivninger og aftaler indenfor copyright eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Sider -logoet og andre mærker tilhører NI eller deres partnere. Alle andre varemærker, servicemærker og logoer, som anvendes på Hjemmesiden, er varemærker, servicemærker eller logoer tilhørende deres respektive ejere. Vi forbeholder os alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er givet på og til Hjemmesiden og Indholdet.
  2. Brug af Indhold. Indhold på Hjemmesiden tilbydes udelukkende til dig for information og personligt brug, og må ikke anvendes, modificeres, kopieres, distribueres, transmitteres, udsendes, fremvises, sælges, licenseres, dekompileres, rekonstrueres baglæns eller på anden vis udnyttes til noget som helst formål (inklusive, uden begrænsning, at skabe afledte værker) uden vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du downloader, eller udskriver en kopi af Indholdet, skal du bevare alle notitser om copyright og andre ophavsretlige notitser deri.
 6. Tredjepartskilder og Indhold
  1. Hjemmesiden giver dig mulighed for at se, få adgang til, linke til og anvende indhold fra Tredjepartskilder (defineret nedenfor), som ikke er ejert eller kontrolleret af os (”Tredjepartsindhold”). Hjemmesiden kan også give dig mulighed for at kommunikere og interagere med Tredjepartskilder. ”Tredjepartskilde(r)” betyder: (i) tredjeparts hjemmesider og serviceydelser; og (ii) vores partnere og kunder.
  2. Vi har ingen kontrol over nogen Tredjepartskilde. Vi påtager os ikke noget ansvar for indhold, betingelser for brug, fortrolighedspolitikker, handlinger eller praksisser for nogen Tredjepartskilde. Læs venligst betingelser for brug og fortrolighedspolitik for enhver Tredjepartskilde som du interagerer med, inden du påbegynder en sådan aktivitet.
  3. Vi er ikke ansvarlige for, og vi frasiger os udtrykkeligt alle garantier, egnethed, anvendelighed, sikkerhed, eller Intellektuelle Ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) for, eller relateret til, noget Tredjepartsindhold.
  4. Ved at bruge Hjemmesiden kan du blive eksponeret for Tredjepartsindhold som er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller krænkende. Du har altid et valg, hvorvidt du vil interagere med en Tredjepartskilde eller ej, og om du ønsker at se og anvende Tredjepartsindhold. Dine interaktioner med en Tredjepartskilde, din brug af, og din tillid til enhver Tredjepartskilde, er helt efter eget skøn og risiko.
  5. Du er ene ansvarlig og strafansvarlig for din interaktion med en Tredjepartskilde. Du accepterer at frasige, og frasiger hermed, enhver juridisk eller rimelig rettighed eller klagemulighed, som du måtte have imod NI, og fritage NI fra ethvert strafansvar, som måtte komme fra din interaktion og brug af ethvert Tredjepartsindhold, og fra din interaktion med enhver Tredjepartskilde. Hvis du har en forespørgsel eller klage vedrørende en Tredjepartskilde, eller noget Tredjepartsindhold, accepterer du, at du kontakter denne Tredjepartskilde direkte.
 7. Brugerindlæg
  1. Ansvarlighed. Hjemmesiden kan tillade indsendelse, hosting, deling og offentliggørelse af Indhold fra dig og andre brugere (“Brugerindlæg”). Du forstår, at uanset om sådanne Brugerindlæg offentliggøres eller ej, garanterer vi ikke nogen fortrolighed med hensyn til sådanne Brugerindlæg. Du er eneansvarlig for dine Brugerindlæg, og konsekvenserne af at dele, offentliggøre eller uploade dem. Vi bestemmer fuldt ud, hvorvidt vi, uden yderligere varsel til dig, overvåger, censorerer, redigerer, fjerner, sletter og/eller fjerner enhver del og alt Indhold delt på Hjemmesiden (inklusiv Brugerindlæg), til enhver tid og af enhver årsag.
  2. Ejerskab. Du erklærer, og garanterer, at du ejer og har de nødvendige rettigheder og tilladelser til at anvende og autorisere Sider til at anvende alle Intellektuelle ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) i og til dine Brugerindlæg, og til at mulæiggøre inklusion og anvendelse deraf som tiltænkt af Hjemmesiden og disse Vilkår. Medmindre der henvises separat til Brugerindlægene, inkluderer alle henvisninger til Indhold heri henvisninger til Brugerindlæg. “Intellektuelle ejendomsrettigheder” betyder enhver og alle rettigheder, titler og interesser, indenrigs og udenrigs, i og til alle handelshemmeligheder, patenter, copyrights, servicemærker, varemærker, know-how eller lignende intellektuelle ejendomsrettigheder, samt alle og enhver moralsk rettigheder, fortrolighedsrettigheder, reklamerettigheder og lignende rettigheder af enhver type under reguleringslovgivningen i enhver statslig, administrativ eller juridisk autoritet, indenrigs og udenrigs. Du fastholder alle dine ejerrettigheder i og til dine Brugerindlæg.
  3. Licens til Brugerindlæg. Ved at indsende Brugerindlæg til NI, giver du hermed NI en global ret til en uigenkaldeligt, ikke-eksklusiv, royalti-fri, varig, underlicenserbar og overførbar licens til at anvende, reproducere, distribuere, forberede afledte visninger, og fremvise Brugerindlæggene i forbindelse med Hjemmesiden og NI s virksomhed, inkluderende uden begrænsing redistribuering dele eller alle dine Brugerindlæg (og deraf afledte værker) i alle medieformater og gennem alle mediekanaler og, og du frasiger dig hermed enhver moralsk Rettighed til dine Brugerindlæg, i den udstrækning loven tillader det. Du giver også hermed enhver bruger af Hjemmesiden, eller andre seere eller brugere af Brugerindlægget, en ikke-eksklusiv ret til at anvende, reproducere, distribuere, forberedte afledete værker fra, vise og udføre sådanne Brugerindlæg, altsammen i overensstemmelse med disse Vilkår.
  4. Forbudt Fortrolighedspolitik​ copyrightbeskyttet, beskyttet af handselshemmeligheder, eller på anden vis underlagt tredjeparts ejendomsrettigheder, inklusiv fortrolighedsrettigheder og rettigheder til offentliggørelse, medmindre du er ejeren af sådanne rettigheder; (iii) skaber en risiko for en persons sikkerhed eller helbred, skaber en risiko for den offentlige sikkerhed eller sundhed, kompromitterer national sikkerhed, eller interfererer med en politiundersøgelse; (iv) efterligner en anden person; (v) fremmer ulovlige stoffer, overtræder eksportlovgivning, er relateret til illegal gambling, eller illegal våbenhandel; (vi) er ulovligt, ærekrænkende, injurierende, truende, pornografisk, chikanerende, hadefuldt, racemæssigt eller etnisk krænkende, eller opmuntrer til handlinger, som ville blive betragtet som en kriminel forseelse, giver anledning til privat erstatningsansvar, overtræder enhver lov eller er upassende; (vii) involverer tyveri eller terrorisme; eller (viii) på anden vis er skadeligt eller bedragerisk.
  5. Eksponering. Du forstår, og anerkender, at når du tager adgang til og anvender Hjemmesiden: (i) vil du blive udsat for Brugerindlæg fra flere forskellige kilder, og at NI ikke er ansvarlig for korrekteheden, anvendeligheden, sikkerheden, eller de Intellektuelle rettigheder for, eller relateret til, sådanne Brugerindlæg; og (ii) du kan blive udsat for Brugerindlæg, som er ukorrekte, provokerende, uanstændige, eller tvivlsomme. Du accepterer hermed at frasige, og frasiger dig hermed, enhver juridisk eller rimelig rettighed eller retsmiddel, du måtte have imod NI i forhold til (i) og (ii) heri.
 8. Beskrivelse af oplysninger. Vi tilstræber at være så præcise som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at Indholdet, som er tilgængeligt på Hjemmesiden, er præcist, fuldstændigt, pålideligt, aktuelt, eller fejlfrit. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i eller til Indholdet, eller nogen andel del deraf, efter vores egen afgørelse, uden at der kræves noget varsel forud for sådanne ændringer til Indholdet. Din brug af Indholdet, eller nogen del heraf, foretages helt på eget ansvar og ansvar.
 9. Offentliggørelse. Vi forbeholder os retten til at tage adgang til, læse, bevare, og offentliggøre enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med Hjemmesiden og din brug heraf, da vi med rimelighed mener, at det er nødvendigt at (i) imødekomme enhver gældende lov, forordning, juridisk proces, stævning eller administrativ anmodning, (ii) håndhæve Hjemmesidens Vilkår, inklusiv undersøgelse af potentielle overtrædelser af disse, (iii) opdage, forebygge, eller på anden vis forebygge svindel, tekniske eller sikkerhedsmæssigeproblemer, (iv) besvare anmodninger om bruger- support, eller (v) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for NI , deres brugere eller offentligheden.
 10. Links
  1. Hjemmesiden kan indeholde links, og kan give dig mulighed for at bringe indhold til tredjeparts hjemmesider, som ikke er ejet eller kontrolleret af NI . Vi er ikke i partnerskab med, har ingen kontrol over, eller påtager os noget ansvar for indhold, fortrolighedspolitikker, eller praksisser hos nogen tredjeparts hjemmeside. Du (i) er ene ansvarlig og strafansvarlig for indholdet, fortrolighedspolitikker, eller praksisser hos nogen tredjeparts hjemmeside, og ethvert indhold som du måtte sende eller bringe til en tredjeparts hjemmeside; og (ii) udtrykkeligt fritage NI fra ethvert og alt strafansvar, som måtte komme fra din brug af nogen tredjeparts hjemmeside. Derfor opmuntrer vi dig til at læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik for hver tredjeparts hjemmeside, som du måtte vælge at besøge.
  2. Vi tillader dig at linke til Hjemmesiden givet at: (i) du linker, men kopierer ingen side fra Hjemmesiden; (ii) teksten til hyperlinket skal præcist beskrive Indholdet, som det forekommer på Hjemmesiden, (iii) du må ikke misrepræsentere din relation til NI , eller præsentere falske oplysninger om NI, og må ikke på nogen måde antyde, at vi støtter nogle serviceydelser eller produkter, med mindre vi har givet vores forudgående udtrykkelige samtykke; (iv) du må ikke linke fra nogen hjemmeside, der har indhold, som er (a) provokerende eller kontroversielt (begge efter vores vurdering), eller (b) krænker nogen intellektuel ejendomsret, beskyttelse af personoplysninger, eller andre rettigheder for person eller virksomhed; og/eller (v) du og din hjemmeside oberholder disse Vilkår og gældende lovgivning.
 11. Fortrolighed. Vi vil anvende enhver personlig information, som vi måtte indsamle eller skaffe os i forbindelse med Hjemmesiden i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, som kan ses på . Du accepterer, at vi kan anvende personlige oplysninger, som du indsender eller stiller til rådighed til os i overensstemmesle med Fortrolighedspolitikkern.
 12. Garantiansvarsfraskrivelse
  1. Dette afsnit gælder, uanset om serviceydelserne som tilbydes på Hjemmesiden, sker imod betaling eller ej. Gældende lovgivning kan ikke tillade udelukkelse af visse garantier, så i den udstrækning gælder visse eksklusioner, som er angivet her, måske ikke.
  2. DENNE HJEMMESIDE TILBYDES PÅ ET “SOM ER” OG “SOM TIL RÅDIGHED” BASIS, OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART HVERKEN UDTRYKT ELLER ANTYDET. NI FRASIGER HERVED ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANTYDEDE GARANTIER OG SALGBARHED, TITEL, EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE, OG DE SOM STAMMER FRA LOVGIVNING ELLER FRA ET HANDELSFORLØB, ELLER HANDELSANVENDELSE. NI GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ER FRI FOR FEJL, SIKKERHEDSBRISTER ELLER VIRUSANGREB. HJEMMESIDEN KAN AF OG TIL VÆRE UTILGÆNGELIG GRUNDET RUTINEVEDLIGEHOLDELSE, OPGRADERING, ELLER AF ANDRE ÅRSAGER. DU ACCEPTERER, AT NI IKKE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR NOGEN KONSEKVENSER FOR DIG ELLER ENHVER TREDJEPAR, SOM MÅTTE STAMME FRA TEKNISKE PROBLEMER PÅ INTERNETTET, LANGSOMME FORBINDELSER, TRAFIKKNUDER, ELLER OVERBELASTNING AF VORES ELLER ANDRE SERVERE, VI GARANTERER, GODKENDER ELLER BLÅSTEMPLER IKKE NOGET INDHOLD, PRODUKT, ELLER SERVICEYDELSE, SOM KAN FINDES ELLER ANNONCERES PÅ HJEMMESIDEN AF TREDJEPART.
  3. NI GARANTERER, GODKENDER, ELLER BLÅSTEMPLER IKKE NOGET INDHOLD, SOM FINDES I ET BRUGERINDLÆG, OG GIVER IKKE NOGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI I FORHOLD TIL DETTE, OG FRASIGER SIG ALT STRAFANSVAR FOR NOGET SÅDANT INDHOLD.
  4. DU ACCEPTERER ISÆR, AT NI IKKE ER ANSVARLIG FOR BRUGERINDLÆG ELLER OPFØRSEL (INKLUSIV ÆRESKRÆNKENDE, PROVOKERENDE, ULOVLIG, ELLER UAGTSOM OPFØRSEL) FOR NOGEN BRUGER AF HJEMMESIDEN, OG AT RISIKOEN FOR SKADE FRA DET FOREGÅENDE HVILER UDELUKKENDE PÅ DIG.
  5. DIN AFHÆNGIGHED AF, ELLER BRUG AF, ENHVER DEL AF INDHOLDET PÅ SIDEN (INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT BRUGERINDLÆG), ELLER INTERAKTIONER MED ENHVER TREDJEPART SOM FINDES PÅ HJEMMESIDEN, SKER PÅ EGET ANSVAR. HVIS DU HAR EN TVIST MED NOGEN TREDJEPART, SOM ET RESULTAT AF, ELLER STAMMENDE FRA, DIN BRUG AF HJEMMESIDEN, ACCEPTERER DU, AT NI IKKE ER, OG IKKE SKAL VÆRE, ERSTATNINGSPLIGTIG I FORHOLD TIL NOGET KRAV ELLER NOGEN SKADE, SOM STAMMER FRA, ELLER ER FORBUNDET MED, EN SÅDAN TVIST.
  6. MED UNTAGELSE AF SOM UDTRYKKELIGT ERKLÆRET I VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK, VI GIVER IKKE NOGEN REPRÆSENTATIONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER ANTYDET, I FORHOLD TIL SIKKERHEDEN FOR NOGEN INFORMATION, DU MÅTTE INDGIVE, ELLER AKTIVITETER DU DELTAGER I UNDER DIN BRUG AF HJEMMESIDEN.
  7. VI BESTRÆBER OS PÅ AT TILBYDE DIG VÆRDIFULD INFORMATION OM DE PRODUKTER OG SERVICEYDELSER, SOM ER INDEHOLDT / ANMELDT PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT KUNNE TILBYDE DIG GRATIS INFORMATION, MÅ VI DOG SØGE INDTJENINGSMULIGHEDER AD ANDRE KANALER. FOR EKSEMPEL KAN VI OPKRÆVE ET PLACERINGSGEBYR AF DE TREDJEPARTER, SOM FINDES PÅ VORES HJEMMESIDE, OG EVENTUELT KAN VI MODTAGE ET BELØB, HVER GANG EN BRUGER KLIKKER SIG VEJ TIL EN ELLER FLERE AF SÅDANNE PARTER, OG/ELLER RENT FAKTISK KØBER PRODUKTER/SERVICEYDELSER, SOM TILBYDES AF DISSE. I ALLE TILFÆLDE VIL DE TIL NI INDBETALTE BELØB IKKE PÅVIRKE DET MATERIALE, SOM VI PRÆSENTERER OM EN SPECIFIK TREDJEPART PÅ VORES HJEMMESIDE.
 13. Ansvarsbegrænsning
  1. I DEN FULDESTE UDSTRÆKNING, SOM LOVEN TILLADER DET, SKAL NI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, EKSEMPLARISK, SPECIEL, AFLEDT, ELLER HÆNDELIG SKADE AF NOGEN SLAGS, ELLER FOR NOGET TAB AF DATA, INDTÆGT, PROFIT ELLER OMDØMME, STAMMENDE FRA DISSE VILKÅR ELLER UDFRA DIN BRUG AF, ELLER UMULIGGJORT BRUG AF, HJEMMESIDEN, SELVOM NI ER BLEVET ADVISERET IM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB. Nogen retskredse tillader ikke begrænsningen eller udelukkelsen af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger er måske ikke gældende for dig.
  2. DEN SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT FOR NI FOR ENHVER OG ALLE SKADER SOM OPSTÅR UNDER DISSE BETINGELSER ELLER FRA DIN BRUG AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, HJEMMESIDEN, KAN IKKE OVERSKRIDE ET SAMLET BELØB PÅ 1.000 US$.
 14. Skadesfriholdelse. Du accepterer at forsvare og skadesfriholde NI og vores partnere, og vores respektive ledere, direktører, ansatte og agenter, fra og imod ethvert og alle krav, skader, forpligtelser, tab, strafansvar, omkostninger og udgifter (inklusiv men ikke begrænset til advokatsalærer) stammende fra: (i) din brug af, eller umuliggørelse for brug af, Hjemmesiden; (ii) dine Brugerindlæg; (iii) din interaktion med enhver bruger på Hjemmesiden; eller (iv) din overtrædelse af disse Vilkår.
 15. Vilkår og Ophør. Disse vilkår er i kraft indtil de bringes til ophør af NI eller dig. NI kan efter eget valg afslutte disse Vilkår og/eller din adgang til Hjemmesiden, eller enhver del deraf, omgående og til enhver tid og uden grund (inklusiv, uden nogen begrænsning, overtrædelse af disse Vilkår). NI er ikke ansvarlig overfor dig eller nogen tredjepart for ophør ag Hjemmesiden, eller nogen del heraf. Hvis du gør indsigelse imod noget vilkår eller betingelse af disse Vilkår, skal du stoppe med at anvende Hjemmesiden. Dette afsnit 15 og afsnittene 5 (Intellektuelle ejendomsrettigheder), 7.3 (Licens til Brugerindlæg), 11 (Fortrolighed), 12 (Garantifraskrivelse), 13 (Begrænsing af ansvar), 14 (Skadesfriholdelse) og 16 (Uafhængige entreprenører) til 18 (Generelt) vil overleve disse Vilkårs ophør.
 16. Uafhængige entreprenører. Disse vilkår og alle rettigheder og licenser, som gives herunder, må ikke overføres eller tildeles af dig, men kan tildeles af NI uden begrænsing eller notofikation til dig.
 17. Opgave. Die hier vorliegenden Vertragsbedingungen, Rechte oder in diesem Rahmen gewährten Lizenzen dürfen von Ihnen nicht, können aber von NI uneingeschränkt und unangekündigt übertragen werden
 18. Generelt. NI forbeholder sig retten til at afbryde eller modificere ethvert aspekt af Hjemmesiden til enhver tid. Disse Vilkår og relationen mellem dig og NI skal være reguleret af og fortolket i overenstemmelse med Staten Israels love, uden hensyn til dens principper eller konflikt mellem love. Du accepterer at underkaste dig den personlige og eksklusive jurisdiktion for retten i Tel Aviv-Jaffa, og frasiger dig ethvert retligt mødested, eller ubelejlige forumindsigelser til sådan ret, givet at NI kan søge påbud i enhver ret med kompetent jurisdiktion. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og NI vedrørende Hjemmesiden. Hvis nogen del af disse Vilkår skønnes ugyldig af en ret med kompetent jurisdiktion, påvirker ugyldigheden af en sådan del ikke gyldigheden af de tilbageværende bestemmelser i disse Vilkår, som vil forblive i fuld styrke og kraft. Ingen fritagelse fra noget vilkår i disse Vilkår kan tolkes som en yderligere eller fortsat fritagelse af et sådant vilkår eller ethvert andet vilkår, og hvis en part ikke håndhæver en rettighed eller bestemmelse under disse Vilkår, skal dette ikke betragtes som en fritagelse af pågældende rettighed eller bestemmelse. DU ACCEPTERER AT ETHVERT SØGSMÅL, SOM DU MÅTTE FORETAGE DIG UDFRA ELLER RELATERET TIL HJEMMESIDEN, SKAL PÅBEGYNDES SENEST ET (1) ÅR EFTER ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET TILFALDER. ELLERS VIL DETTE SØGSMÅL VÆRE PERMANENT UDELUKKET.

Senest opdateret: December, 2015